Wat is AdBlue?

AdBlue zet schadelijke stoffen (NOx) in de uitlaatgassen om in onschadelijke stikstoffen en waterdamp, en vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx) die een belangrijke bron van luchtvervuiling zijn en smog veroorzaken. Kortom AdBlue wordt gebruikt als bijvoeging bij voertuigen die op diesel rijden, om schoner te laten rijden.

Welke auto’s/ bussen gebruiken AdBlue?

Onze nieuwe bestelbussen, personenbussen en ook enkele personenauto’s die op diesel rijden gebruiken AdBlue.

Wat kost AdBlue?

De kosten van AdBlue bedragen €0,03 ex. btw per gereden kilometer.